Arbeidsdeskundig onderzoek

← Vorige

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en er nog geen uitzicht is op werkhervatting, kan een arbeidsdeskundig onderzoek nodig zijn. Arbobasis kan dit onderzoek verrichten.

Bril letters

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer duidelijk wordt dat een werknemer niet meer volledig terug zal kunnen keren in de eigen functie en er tegelijkertijd een medisch stabiele situatie is ontstaan, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Hiermee wordt onderzocht welke mogelijkheden de werknemer nog wel heeft en welke functies hij of zij kan vervullen. Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt meestal bij het einde van het eerste ziektejaar uitgevoerd.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt bekeken welke functies de werknemer nog wel kan vervullen. Kan dit binnen de eigen organisatie, dan is er sprake van re-integratie eerste spoor. Komt een werknemer in aanmerking voor een functie bij een andere werkgever, dan spreekt men van re-integratie tweede spoor. Arbobasis kan het proces van re-integratie ook begeleiden.

Lees meer informatie over arbeidsdeskundig onderzoek op de website van Expertisecentrum Organisatie en Personeel.